PM² POLSKA

10 x Dlaczego … warto Zarządzać Projektami zgodnie z metodyką PM²

#PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile

PM² jest metodyką zarządzania projektami opracowaną i rozwijaną przez Komisję Europejską. Jest ona skalowalna i elastyczna, co oznacza, że może być stosowana zarówno w małych, jak i dużych projektach.

PM² jest również zgodna z innymi popularnymi metodykami zarządzania projektami, takimi jak PMBOK i PRINCE2.

Warto poznać tą metodykę, ponieważ może ona pomóc w zwiększeniu skuteczności i efektywności zarządzania projektami.

Dostęp do tej Metodyki Zarządzania Projektami PM² mieli do niedawna wyłącznie pracownicy Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych, a teraz mogą z tej wiedzy korzystać wszyscy.

1. PM² jest oparta na najlepszych praktykach zarządzania projektami, co oznacza, że może pomóc w unikaniu typowych błędów i problemów związanych z zarządzaniem projektami.

2. PM² zawiera proste i zrozumiałe procesy, co ułatwia ich implementację i stosowanie w różnych rodzajach projektów.

3. PM² jest skalowalna, co oznacza, że może być stosowana zarówno w małych, jak i dużych projektach.

4. PM² jest zgodna z innymi popularnymi metodykami zarządzania projektami, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami zarządzania projektami.

5. PM² zawiera narzędzia i techniki, które pomagają w zarządzaniu ryzykiem, planowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu projektu.

6. PM² zawiera procesy zarządzania zasobami, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów w projekcie.

7. PM² zawiera procesy zarządzania komunikacją, co pozwala na lepszą komunikację między członkami zespołu projektowego i interesariuszami.

8. PM² zawiera procesy zarządzania jakością, co pozwala na lepsze spełnienie wymagań i oczekiwań klienta.

9. PM² zawiera procesy zarządzania zmianami, co pozwala na lepsze radzenie sobie i nieoczekiwanymi zmianami w projekcie.

10. PM² jest oficjalnie certyfikowana przez Komisję Europejską, co oznacza, że jest to metodyka uznawana na arenie międzynarodowej.

Poznanie i przeszkolenie się z tej metodyki jest szczególnie polecane osobom i instytucją korzystającym ze środków UE lub innych środków zewnętrznych, z uwagi na to, że PM² stanowi oficjalną metodykę zarządzania projektami Komisji Europejskiej i jest bardzo solidnie opracowana, wraz z dużą ilością materiałów pomocniczych.

Powyższy artykuł jest kolejnym z cyklu poświęconego Zarządzaniu Projektami zgodnie z metodyką PM² , którą FRDL we współpracy z PM²Polska.org wprowadza do Polski w ramach inicjatywy Open PM².

/-/ Andrzej Pajor
Lead Trener, Ekspert i Ambasador PM² PL

PM² , PM2, PM2 PL, PM2PL, PM2 Polska, PM2Polska 
Scroll to Top