PM² POLSKA

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z PM² !!!

Szkolenie. Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej.

Już od 9 stycznia ruszają bezpłatne (finansowane przez Unię Europejską) szkolenie z metodyki zarządzania projektami PM² Komisji Europejskiej przeznaczone dla organizacji pozarządowych.

Odbyły się już szkolenia w styczniu, lutym i marcu, obecnie trwa edycja kwietniowa 2024 roku.

Kolejna edycje planowane są na maj i czerwiec 2024 roku.

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom i instytucjom korzystającym ze środków UE lub innych środków zewnętrznych, z uwagi na to, że PM² stanowi oficjalną metodykę zarządzania projektami Komisji Europejskiej.

Zapisy na stronie:  kliknij tutaj

Grupa I
wtorki i czwartki 
godz. 17:30-20:30
 
Terminy spotkań: przez 4 tygodnie, łącznie 8 spotkań w tym Egzamin
 
Grupa II
środy i piątki
godz. 17:30-20:30
 

Terminy spotkań: przez 4 tygodnie, łącznie 8 spotkań w tym Egzamin

Cele i korzyści

• Zdobędziesz podstawową wiedzę, niezbędną do efektywnego wykorzystania Metodyki Zarządzania Projektami PM².
• Poznasz role projektowe, ich uprawnienia i odpowiedzialności (obowiązki).
• Będziesz wiedział czego w Projekcie oczekują od ciebie przełożeni i/lub podwładni.
• Nauczysz się, jak zaplanować Projekt, jak przygotować harmonogramy, co mieści się w zakresie Projektu.
• Dowiesz się na co zwracać uwagę przygotowując dokumenty projektowe, jak je wykorzystywać i jak nimi zarządzać.
• Zobaczysz, jak w uporządkowany sposób prowadzić Projekt,
• Dowiesz się, jak zarządzać ryzykiem i jakością,
• Opanujesz terminologie i poznasz podstawowe reguły realizacji Projektu,
• Będziesz potrafił dostosować metodykę PM² do Projektu,
• Zrozumiesz, jak ważne jest dopasowanie Projektu do instytucji w której pracujesz,
• Uświadomisz sobie jak ważna jest skuteczna komunikacja w Projekcie oraz proste sposoby raportowania.

Podczas szkolenia omówimy Metodykę Zarządzania Projektami PM² Komisji Europejskiej. Porozmawiamy o organizacji projektu, o fazie inicjowania, planowania, realizacji, zamykania i monitoringu projektu. Poruszymy kwestię planów, rejestrów i sposobów zarządzania w projekcie. Omówimy m.in. zarządzanie zmianą, jakością, ryzykiem czy komunikacją. Przedstawione zostaną także narzędzia i techniki projektowe ułatwiające prawidłową realizację projektu. Odbędą się także ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę i uczące praktycznego jej wykorzystania. Uczestnicy usłyszą też o zwinnym zarządzaniu projektem. Ostatniego dnia w ramach kursu zapewniamy możliwość odbycia egzaminu i uzyskania certyfikatu z zakresu Zarządzania Projektem zgodnie z Metodyką PM² Komisji Europejskiej.

Agenda

Wprowadzenie do PM²:

 • Informacja o Metodyce.
 • Dostępne Publikacje PM².

Zarządzanie projektami:

 • Czym jest Projekt i dlaczego go realizujemy?
 • Wyniki, Rezultaty i Korzyści Projektowe.
 • O zarządzaniu Projektami:
 • Dokumentacja Projektowa.
 • Biuro Wsparcia Projektów.
 • Zarządzanie Programem.
 • Zarządzanie Portfelem Projektów.
 • Projekty vs Działania operacyjne.
 • Środowisko Projektu:
 • Organizacja Projektowa.
 • Kompetencje do Zarządzania Projektami.

Przegląd metodyki PM²:

 • Świątynia PM².
 • PM² Cykl Życia Projektu.
 • Rozpoczynanie Faz i kluczowe Artefakty.
 • Jaki jest PM² Projekt.
 • Sposób myślenia PM².
 • Dostosowanie PM².
 • PM² i Zwinne Zarządzanie.

Organizacja projektu i role:

 • Interesariusze Projektu.
 • Organizacja Projektowa.
 • Dokumentowanie Przypisania Odpowiedzialności.

Faza – Inicjowanie Projektu:

 • Wniosek o Rozpoczęcie Projektu.
 • Uzasadnienie Biznesowe.
 • Karta Projektu.

Faza – Planowanie Projektu:

 • Podręcznik Projektu.
 • Matryca Interesariuszy Projektu.
 • Plan Prac w Projekcie.
 • Plan Transformacji.
 • Plan Wdrożenia Biznesowego.

Faza – Realizacja Projektu:

 • Koordynacja Projektu.
 • Zapewnienie Jakości.
 • Raportowanie w Projekcie.

Faza – Zamykanie Projektu:

 • Raport Końcowy Projektu.
 • Administracyjne Zamknięcie.

Monitorowanie i sterowanie:

 • Monitorowanie Wydajności.
 • Kontrola Harmonogramu.
 • Kontrola Kosztów.
 • Zarządzanie Wymaganiami.
 • Zarządzanie Interesariuszami.
 • Zarządzanie Jakością.
 • Zarządzanie Zagadnieniami i Decyzjami.
 • Zarządzanie Transformacją.
 • Zarządzanie Outsorsingiem.
 • Zarządzanie Ryzykiem.

Plany i Rejestry w Projekcie (m.in.):

 • Plan Zarządzania Zmianami w Projekcie.
 • Plan Zarządzania Jakością, Ryzykiem, Zagadnieniami, Komunikacją.
 • Rejestry: Zagadnień, Ryzyk, Zmian, Decyzji.

Narzędzi i Techniki Projektowe (m.in):

 • Analiza PESTLE.
 • Matryca Interesariuszy.
 • Matryca Ryzyka.
 • Wykres Ganta.
 • Analiza Pareto.
 • Szacowanie Wysiłku i Kosztu.
 • Struktura Podziału Prac w Projekcie.
 • Harmonogram Projektu.

Pierwsze kroki z PM² — Szybki start Projektu:

 • Niezbędne minimum aby szybko rozpocząć Projekt

Etyka i postępowanie.
PM² i Agile Management (Zwinne Zarządzanie), PM² Program, PM² Portfolio:
PM² i Zwinne Zarządzanie Projektem.
PM² i Zarządzanie Programem.
PM² i Zarządzanie Portfelem Projektów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatne materiały w wersji elektronicznej.

Jeśli chcesz zwiększyć szanse na sukces projektu i poprawić efektywność wykorzystania zasobów, zapraszamy na szkolenie, gdzie dowiesz się więcej na temat metodyki PM² oraz korzyści wynikających z jej stosowania.

Zapraszamy na bezpłatne popołudniowe szkoleniez zastosowania PM² metodyki Komisji Europejskiej w zarządzaniu projektami.

Kolejne edycje planowane są w kolejnych miesiącach 2024 roku.

Dodatkowe informacje i zapisy na stronie:  kliknij tutaj

Serdecznie zapraszamy: FRDL oraz PM2Polska.org

Scroll to Top