PM² POLSKA

Egzaminy i Certyfikacja

Platforma Egzaminacyjna i Certyfikacyjna umożliwia:

  • Przystąpienie do Egzaminu
  • Zrobienie Testów Próbnych
  • Dostęp do materiałów dodatkowych (PL v1.0.2 na bazie EN v3.0.1)
  • Dostęp do posiadanych Certyfikatów

Aby mieć dostęp do w/w uprawnień po zarejestrowaniu konta należy wykorzystać indywidualny voucher z kodem otrzymany podczas szkolenia.

Po zarejestrowaniu się i podaniu indywidualnego kodu, dostępne są wszystkie informacje potrzebne aby przystąpić do egzaminu, w tym regulamin i zasady obowiązujące podczas zdawania egzaminu.

#PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile

Egzamin PM² PL Foundation

Egzamin PM² na poziomie podstawowym – Foundation w języku polskim dostępny jest dla osób, które ukończyły szkolenie PM² PL – poziom podstawowy.

Wzór Certyfikatu dla osób, które pozytywnie zaliczyły Egzamin (PM² Foundation – język polski) z metodyki PM² na poziomie podstawowym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi materiałami.

Materiały w języku polskim i ich oznaczenia:
PL v1.0.2 (na bazie EN v3.0.1) – aktualna wersja
PL v1.0.1 – obowiązywały do 28.02.2023 r.
PL v1.0.0 – obowiązywały do 30.09.2022 r.

Certyfikat #PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile

Egzamin PM² PL Practitioner

Egzamin PM² na poziomie zaawansowanym (praktycznym) Practitioner w języku polskim będzie dostępny w najbliższym czasie i będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi materiałami.

Materiały w języku polskim i ich oznaczenia:
PL v1.0.2 (na bazie EN v3.0.1) – aktualna wersja
PL v1.0.1 – obowiązywały do 28.02.2023 r.
PL v1.0.0 – obowiązywały do 30.09.2022 r.

Aby przystąpić do Egzaminu PM²PL Practitioner wymagane będzie posiadanie Certyfikatu PM²PL Foundation i ukończenie kursu PM²PL Practitioner (PL).

PM2Polska PM2 PM²

Certyfikacja PM² PL Trener

Uzyskanie certyfikatu Trenera PM² PL

Trener PM² PL musi być praktykiem zarządzania projektami. Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów pozwala na przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności.

Doświadczenie:
– min. 10 letni staż pracy w tym min. 6 lat pracy przy projektach, programach lub portfelach,
– min. 3 lata pracy przy projektach realizowanych przez podmioty z sektora finansów publicznych lub finansowanych ze środków UE,
– informacje o przebiegu kariery zawodowej powinny być publicznie dostępne (własna strona internetowa, profil zawodowy w mediach społecznościowych),

Wiedza:

– znajomość metodyki PM²,
– znajomość teorii i praktyki zarządzania projektami,
– znajomość narzędzi i technik wspierających zarządzanie projektami,

Umiejętności:
– przekazywanie wiedzy w sposób przystępny i interesujący
– motywowanie i inspirowanie uczestników szkolenia
– prowadzenie angażujących ćwiczeń i warsztatów
– stosowanie różnorodnych metod nauczania

Aby przystąpić do Certyfikacji Trenerskiej z PM²PL wymagane jest wykazanie się odpowiednim doświadczeniem, wiedzą (np. przez posiadanie Certyfikatu PM²PL Foundation, PM²PL Practitioner) i umiejętnościami.

Aby uzyskać certyfikat trenera PM²PL należy ukończyć program szkoleniowy i przejść przez końcową weryfikację (the assessment).

Utrzymanie certyfikatu Trenera PM² PL

Trener powinien być na bieżąco z najnowszymi trendami w zarządzaniu projektami. Dzięki temu będzie mógł przekazywać uczestnikom aktualną wiedzę i umiejętności.

Minimum raz w roku każdy trener uczestniczy w szkoleniu dla trenerów aby zapoznać się z nowościami (aktualizacjami) w PM² wprowadzanymi np. przez Komisję Europejską.

 
PM² ( PM2 ) metodyka,
Scroll to Top