PM² POLSKA

#PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile

Metodyka Komisji Europejskiej PM²

 

Metodyka jest odpowiedzią na wyzwanie skutecznego zarządzaniem projektami w samorządzie i jest już obecna w Polsce. PM² (wymawiane jako „P-M kwadrat”) to metodyka zarządzania projektami opracowana przez Komisję Europejską.

Ta oficjalna metodyka zarządzania projektami Komisji Europejskiej (PM²) jest przedstawiana jako ta właściwa, której należy użyć w celu sprawnego zarządzania inwestycjami, bieżącego nadzoru nad dostawcami, efektywnej współpracy między różnymi instytucjami, a wszystko po to aby zapewnić, że dotacje przyniosą samorządom, maksymalną wartość.

Metodyka PM² daje ogromne możliwości skutecznego i wydajnego zarządzania pracą w projektach, zwłaszcza w administracji publicznej.

Wysokiej jakości ramy zarządzania projektami dobrze służą celom instytucji ale uwzględniają i szanują interesy oraz potrzeby mieszkańców.

PM² to jeden z nielicznych otwartych standardów w zarządzaniu projektami oraz jeden z najbardziej formalnych i kompletnych. Można go łatwo wytłumaczyć, zrozumieć i praktycznie stosować w bardzo naturalny sposób.

Wielkim plusem tej metodyki jest fakt, że jest ona systematycznie rozwijana i wspierana przez Komisję Europejską i krok po kroku staje się europejskim standardem.

Metodyka zawiera doskonałe narzędzia do praktycznego zastosowania przy realizacji projektu, które dodatkowo można dostosować w zależności od potrzeb (jest skalowalna i jest to jej kolejna mocna strona).

PM² to lekka i łatwa do wdrożenia metodyka, odpowiednia dla każdego rodzaju projektu. Została opracowana, aby pasować do kultury i ograniczeń instytucji UE, ale zawiera elementy uznanych na całym świecie najlepszych praktyk, standardów i innych metodyk (m.in. PMBOK, PRINCE2, IPMA). Open PM² to inicjatywa podjęta przez Komisję Europejską, która przybliża metodykę PM² i płynące z niej korzyści zainteresowanym stronom. Open PM² zapewnia otwarty dostęp do PM² wszystkim instytucjom Unii Europejskiej, państwom członkowskim UE, samorządom, wykonawcom i ogółowi społeczeństwa.

Fakt, że od czasu wydania “Przewodnika po metodyce PM² – wydanie otwarte” znalazł się on na liście 10 najczęściej pobieranych publikacji w EU Bookshop i często zajmuje pierwsze miejsce, pozostawiając w tyle klasyczną publikację wszechczasów pt. „Jak działa Unia Europejska”, wskazuje jak ważną jest umiejętność zarządzania projektami.

Tym artykułem FRDL rozpoczyna cykl publikacji poświęconych Metodyce PM², którą mamy zaszczyt zaprezentować i wprowadzić do Polski w ramach inicjatywy Open PM².

/-/ Andrzej Pajor
Lead Trener, Ekspert i Ambasador PM² PL

PM² , PM2, PM2 PL, PM2PL, PM2 Polska, PM2Polska 

Scroll to Top