PM² POLSKA

Nauka

PM² Polska dostarcza materiały szkoleniowe w języku polskim, kształci trenerów oraz buduje w Polsce szerszą społeczność zainteresowaną Metodykami Zarządzania PM² Komisji Europejskiej.

Materiały w języku polskim i ich oznaczenia:
PL v1.0.2 (na bazie EN v3.0.1) – aktualna wersja
PL v1.0.1 – obowiązywały do 28.02.2023 r.
PL v1.0.0 – obowiązywały do 30.09.2022 r.

Materiały mogą zawierać dedykowane moduły dla:

 • Jednostek Samorządu Terytorialnego (PM²PL – JST),
 • Administracji Rządowej (PM²PL – RZĄD),
 • Studentów (PM²PL – STUDIA),
 • Biznesu (PM²PL – BIZNES),
 • Organizacji Pozarządowych (PM²PL – NGO),
 • Instytucji związanych ze środkami UE (PM²PL – EURO),
Szkolenie. Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej.
#PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile

PM²Polska umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom rozwój oraz pełne wykorzystanie własnego potencjału i realizację życiowych ambicji poprzez naukę i certyfikacje w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami projektów zgodnymi z metodyką PM² Komisji Europejskiej.

Aktualna wersja to PL v1.0.2 (na bazie EN v3.0.1)

PM²Polska we współpracy z europejskimi i polskimi instytucjami promuje i wspiera instytucje szkolące w obszarze Metodyk Zarządzania PM² Komisji Europejskiej w Polsce.

#PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile

Kursy i szkolenia:

Cennik szkoleń i egzaminów z PM²

Cena podstawowa szkolenia*  2.499 PLN netto/os**.
Przy wcześniejszym zgłoszeniu może obowiązywać cena promocyjna.

Standardowy koszt certyfikacji (egzamin on-line + certyfikat)  599 zł PLN  netto/os.
Do 31 sierpnia 2024 roku certyfikacja bezpłatna dla uczestników naszych szkoleń.

* Szkolenie 3 dniowe (3*6h) w godzinach 9:00-15:00 lub szkolenie popołudniowe (6*3h) w wybrane dni w godzinach 17:30 – 20:30
** Udział w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cennik #PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile Dzień Europy,

Zapraszamy na kursy i szkolenia oferowane przez podmioty współpracujące z PM² Polska

Od 30 lat największa w Polsce organizacja pozarządowa.

FRDL – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej współpracuje m.in. z: 

 • przedstawicielami instytucji samorządowych,
 • reprezentantami administracji rządowej,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • liderami społecznymi,
 • przedsiębiorcami i społecznościami lokalnymi.

Obecnie Fundacja posiada swoje Ośrodki Regionalne w 14 województwach i jest największą sieciową organizacją szkoleniowo-doradczą wspierającą samorządy terytorialne w Polsce.

Fundacja działa wielotorowo: prowadzi działalność szkoleniową oraz realizuje liczne projekty partnerskie w Polsce i Europie.

Dodatkowe informacje i materiały w social media:

Scroll to Top