PM² POLSKA

Witaj

PM² Polska

PM²Polska jest organizacją, która postawiła sobie za cel wsparcie w Polsce osób, instytucji publicznych oraz firm, zaangażowanych w realizację projektów, programów i portfeli projektów poprzez edukację z zakresu metodyki PM² Komisji Europejskiej.

PM² jest jednym z najważniejszych standardów zarządzania projektami, programami, portfelami i jego znajomość jest coraz bardziej pożądana na europejskim (polskim) rynku pracy. 

#PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile
PL:
  • PM² – Metodyka Zarządzania Projektem,
  • PM²-PgM – Metodyka Zarządzania Programem,
  • PM²-PPM – Metodyka Zarządzania Portfelem,
  • PM²-Agile – Zwinna Metodyka Zarządzania Projektem.
EN:
  • PM² Project Management Methodology,
  • PM²-PgM – Programme Management,
  • PM²-PPM – Portfolio Management,
  • PM²-Agile Project Management.

Wizja

Jesteśmy w Polsce liderem w dostarczaniu egzaminów i certyfikacji w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami projektów zgodnymi z metodyką PM² Komisji Europejskiej.

Misja

Będziemy rozwijać i dostarczać w Polsce najlepsze w swojej klasie materiały, programy egzaminacyjne i certyfikacyjne, w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami projektów zgodnymi z metodyką PM² Komisji Europejskiej.

#PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile

Nasze wartości:

Jakość

Zobowiązujemy się do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które spełniają, a nawet przewyższają oczekiwania naszych klientów.

Uczciwość

Budujemy relacje oparte na zaufaniu, niezawodności i jakości w celu zapewnienia doskonałości operacyjnej i biznesowej.

Gwarancja Jakości:

Potwierdzeniem świadczonych przez nas usług jest odpowiedni Znak Jakości dotyczący Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES wersja 2.0 wydany przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Dzięki MSUES szkolenia bazujące na naszych materiałach są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Znak Jakości
Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia
Baza Usług Rozwojowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nasze działania:

PM²Polska zapewnia materiały, egzaminy i certyfikaty, umożliwiając zainteresowanym osobom rozwój oraz pełne wykorzystanie ich potencjału i realizację życiowych ambicji poprzez naukę i certyfikacje.

PM²Polska promuje i wspiera instytucje szkolące oraz certyfikuje w obszarze Metodyk Zarządzania PM² w Polsce.

Nasze inwestycje w umiejętności, przekwalifikowywanie oraz podnoszenie kwalifikacji osób w znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszania luki w umiejętnościach cyfrowych, które stanowią obecnie wyzwanie dla Polski i Polaków.

Scroll to Top