PM² POLSKA

PM² dla NGOs – pierwszy Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej

PM² ( PM2 ) jest dostępne dla osób uczestniczących w pierwszy Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej w Warszawie – to nie tylko okazja do networkingu i wymiany doświadczeń!

 

To wyjątkowe wydarzenie, na którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski mają okazję do:

  • budowania sieci kontaktów i współpracy,
  • dzielenia się dobrymi praktykami,
  • uczenia się od siebie nawzajem,
  • poznania najnowszych trendów w współpracy między trzecim sektorem, samorządem i innymi podmiotami.

W ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczestnicy Kongresu, w szczególności organizacje pozarządowe, mają możliwość udziału w szkoleniach z metodyki PM².

Metodyka PM² została stworzona przez Komisję Europejską i jest wykorzystywana w całej Europie do wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi, samorządami i innymi podmiotami.

 

PM² to skuteczne narzędzie, które może pomóc NGO:

  • w skutecznym zarządzaniu projektami współpracy
  • w budowaniu partnerstw
  • w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Udział w szkoleniach PM² jest doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, która może być wykorzystana w pracy na rzecz lokalnych społeczności.


Zapraszamy do udziału w szkoleniach z PM² !

 

Szczegóły na stronie: https://bb.frdl.pl/

#KrajowyKongresWspółpracyLokalnej #PM2 #OrganizacjePozarządowe #NGO #UniaEuropejska #frdl

Scroll to Top