PM² POLSKA

PM² – szkolenie i egzaminy w nagrodę dla Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza

Agenda #PM², #PM2, #PM2PL, #PM2Polska, PM2 Polska, #Metodyka PM², #Szkolenia PM2, #PgM, #SzkoleniaPM2, #PPM, #KursyPM2, #Agile, #PM2Agile Dzień Europy,

Metodyka PM² Komisji Europejskiej

Na początku czerwca br. odbyło się 3 dniowe szkolenie wraz z egzaminem z Zarzadzania Projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej dla pracowników Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Była to nagroda w konkursie dla jednostek administracji samorządowej na najlepsze praktyki w zarządzaniu, który odbył się pod koniec 2022 roku.
W Konkursie zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego udział wzięły urzędy z całej Polski.
Laureaci Konkursu zostali zaprezentowani podczas VI Krajowego Kongresu Sekretarzy.
Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja.
Prowadzenie efektywnych działań w obszarach zarządzania stanowi jedno z najważniejszych wyzwań administracji samorządowej.
Stałe analizowanie, w jakim kierunku są one prowadzone oraz informacja zwrotna o ich celowości są inspirujące, rozwojowe i stoją u podstaw realizacji celów Konkursu.

Więcej informacji o konkursie na stronie:

https://frdl.org.pl/aktualnosci/poznalismy-wyniki-konkursu-na-najlepsze-praktyki-w-zarzadzaniu-w-jst

Scroll to Top