PM² POLSKA

PM²Polska na VII Krajowym Kongresie Sekretarzy

PM² Komisji Europejskiej jest obecne na 7 Krajowym Kongresie Sekretarzy

VII Krajowy Kongres Sekretarzy: wymiana wiedzy i doświadczeń

W Warszawie (6-7 września 2023r.) odbywa się VII Krajowy Kongres Sekretarzy, w którym bierze udział kilkuset przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Kongres odbywa się pod hasłem „Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów”.

W programie wydarzenia znalazły się liczne panele dyskusyjne, wykłady i warsztaty poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z zarządzaniem w samorządzie terytorialnym. Uczestnicy mogą m.in. dowiedzieć się więcej o kierunkach zmian w samorządzie, elektronizacji usług publicznych, ochronie danych osobowych, dostępności w administracji samorządowej czy współpracy pomiędzy instytucjami, samorządami i związkami.

Wśród uczestników Kongresu są Sekretarze, pracownicy administracji samorządowej oraz eksperci z różnych dziedzin.

„Kongres to ważne i potrzebne wydarzenie dla samorządowców – mówił Andrzej Pajor, to okazja do poznania najnowszych trendów w zarządzaniu w samorządzie, do wymiany doświadczeń z innymi samorządowcami oraz do nawiązania nowych kontaktów.”

O rozwoju PM² w Polsce

W ramach Kongresu odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi metodyki PM² w Polsce. PM² to metodyka zarządzania projektami, która została opracowana przez Komisję Europejską. Metodyka ta jest coraz częściej wykorzystywana w administracji publicznej, w tym w samorządach terytorialnych.

PM² to dedykowane narzędzie do wprowadzania zmian zarówno w sferze publicznej, jak i w biznesie. Jesteśmy przekonani, że metodyka ta może być cennym wsparciem dla samorządów w realizacji ich celów.

W ramach Kongresu odbyła się także sesja poświęcona metodzie zarządzania projektami PM² Komisji Europejskiej. Sesja była poprowadzona przez Andrzeja Pajora, Ambasadora PM² Polska, oraz Agatę Kemonę, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami i Urzędem w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Sesja poświęcona była przedstawieniu metodyki PM² oraz jej zastosowaniu w administracji publicznej. Uczestnicy sesji mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi pojęciami i zasadami metodyki, a także z przykładami jej wykorzystania w praktyce.

Oto kilka komentarzy uczestników Kongresu:

„Kongres to doskonała okazja do nauki i rozwoju. Jestem zadowolony, że mogę uczestniczyć w tak ciekawych wydarzeniach.”

„Kongres to ważne wydarzenie, które pomaga nam lepiej zrozumieć wyzwania i możliwości, jakie stoją przed samorządem terytorialnym.”

Więcej informacji na stronie:

kongressekretarzy.pl

Scroll to Top